Sipano Norge AS er Norges ledende leverandør av maskiner, utstyr, kjemikalier og reksvisita til renseribransjen. Vi har også vaskerimaskiner og utstyr til små og mellomstore vaskerier.